De therapeut

Wie ‘bemenst’ Ithakaa

Lia Lödel heeft meer dan 30 jaar ervaring in zorg, begeleiding en opvoeding. Na een aantal jaren gewerkt te hebben in verschillende voorzieningen is zij een opleiding gaan volgen voor thuisbegeleiding aan kinderen. Met deze opleiding op zak heeft zij 17 jaar met veel plezier gewerkt in de praktisch pedagogische gezinsbegeleiding. Om haar theoretische bagage te vergroten, heeft zij in deze periode tevens de opleiding tot maatschappelijk werkende gevolgd.

Lia vervolgt: ‘Tijdens mijn werkzaamheden als schoolmaatschappelijke werkende, ontstond bij mij de behoefte om een professionele opleiding op het terrein van kindertherapie te gaan volgen en om vervolgens vanuit een eigen praktijk ondersteuning en begeleiding rondom opvoeding te bieden. Zodoende volgde ik in Amsterdam de vierjarige opleiding Integratieve Kindertherapie, welke in 2005 werd afgerond. Na enkele jaren werken in andermans praktijk, diende zich de unieke kans aan om op een fantastische plek in Delft zelf praktijk te gaan uitoefenen. Zo’n mooie gelegenheid krijg je maar eens in je leven en in juni 2008 ben ik hier van start gegaan’

In 2009 en 2010 volgde Lia een opleiding tot KIES-coach. In toenemende mate wordt onderkend dat kinderen last (kunnen) ondervinden van de echtscheiding van hun ouders. Zelfs als deze scheiding in goede harmonie verloopt. Lia: ‘Ook in mijn praktijk kom ik geregeld deze kinderen tegen. De opleiding tot KIES-coach heeft mij geholpen om deze problematiek aan te pakken. En zoals boven vermeld, ga ik met een collega naar scholen om KIES-spel-praatgroepen aan te bieden’.