Integratieve therapie

Wat is Integratieve therapie?

Integratieve therapie bestaat in essentie uit het beste van diverse andere vormen van therapie. Deze therapieën, waarvan sommige soms al decennia oud zijn, hebben ieder voor zich hun nut en doeltreffendheid bewezen. Het kenmerk van de integratieve benadering is dat deze niet één visie aanhangt, maar uit het hele scala aan mogelijkheden zoekt de therapeut die ingrediënten, die het meest geschikt zijn voor de vraag of het probleem wat zich aandient.

Samen met het kind (of de jongere) zoekt de therapeut naar de meest passende vorm van aanpak van het probleem. Hiervoor kunnen diverse hulpmiddelen en materialen ingezet worden. Bijvoorbeeld visualisaties, tekenen, rollenspelen. De integratief therapeut zet het kind centraal en niet de methode.
De therapeut versterkt het zelfoplossend vermogen van het kind. Hierdoor maakt en ervaart het zelf de positieve veranderingen. Dit verhoogt weer het effect op langere termijn en vergroot het plezier in de therapie. Natuurlijk zorgt de therapeut dat de methode aansluit bij de belevings- en ervaringswereld van het kind of de puber.