Indicaties

De problemen waarvoor kinderen in therapie komen zijn uiteenlopend. Hieronder staan enkele voorbeelden.

  • pesten en gepest worden, agressief gedrag
  • eenzaamheidsgevoelens, geen vrienden kunnen maken en houden
  • problemen die samenhangen met de scheiding van ouders
  • hoogbegaafdheid (kan op andere gebieden problemen met zich meebrengen),
  • ADHD, concentratieproblemen
  • slaapproblemen, eetproblemen
  • faalangst

Kindertherapie wordt altijd gecombineerd met ouderbegeleiding (met een sterke voorkeur voor beide ouders). Tussentijds worden oudergesprekken gevoerd. Hiermee worden ouders actief betrokken bij het proces en krijgen zij handvatten aangereikt om een bereikt resultaat vast te houden.

Gewoonlijk is het een andere hulpverlener (consultatiebureau, arts) of de school, die ouders integratieve therapie adviseert. Maar een verwijzing is niet noodzakelijk, ouders kunnen zelfstandig met een vraag bij Ithakaa terecht.