Behandeling

Hoe ziet een reeks behandelingen er uit?

Integratieve therapie voor kinderen en jongeren is een kortdurende vorm van hulpverlening. Gemiddeld zijn zo’n 5 tot 15 behandelingen voldoende om merkbaar en blijvend resultaat te boeken. De leeftijd van de cliënten ligt doorgaans tussen 4 en 18 jaar.

Voor afgaand aan een behandeling vindt een intakegesprek plaats met de beide ouders (ook bij gescheiden ouders).  Hierin belichten zij hun kijk op en ervaring met de situatie waarin het kind of de jongere verkeert.  Ook komt aan de orde wat zij tot dat moment gedaan hebben aan het probleem en wat het gewenste doel is. Na de intake wordt een behandelovereenkomst door de therapeut meegegeven en later wordt deze door de partijen ondertekend. In deze overeenkomst zijn de (zakelijke) afspraken tussen de beide partijen vastgelegd.  Vervolgens wordt de behandeling gestart. Meestal met een frequentie van 1 sessie per week.

Gedurende de therapiereeks vinden regelmatig (ongeveer na iedere 5 sessies) oudergesprekken plaats.  Door de voortgang te bespreken, ervaringen uitwisselen en zo nodig het behandelplan bijstellen, blijven ouders betrokken bij de therapie. Dit sterkt de ouders en voorkomt misverstanden en teleurstelling achteraf.

Integratieve therapie | Behandeling | Indicaties | Meer…