Beroepsverenigingen

Lia Lödel is lid van de beroeps-vereniging VvvK (Vereniging van en voor Kindertherapeuten).           Deze is aangesloten bij RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Beide organisaties waarborgen dat de hulpvrager conform professionele standaarden hulp geboden krijgt. Aangesloten leden vallen bij het RBCZ onder een onafhankelijke klachten- en geschillenregeling. Het lidmaatschap van deze beroepsverenigingen zorgt er tevens voor dat Integratieve Therapie door een aantal ziektenkostenverzekeraars  vergoed wordt. Op de pagina ‘tarieven’ vindt u meer informatie hierover.

 

Op de landelijke website van KIES staat Lia Lödel vermeld als gecertificeerd KIES-coach.